Våre tjenester

Vi i Hjelpeservice tar for oss alle slags små til mellomstore jobber. Vi stiller opp i alle årstider, og her er eksempler på hva vi kan hjelpe deg med:

✅ Rydding av kjeller og loft

✅ Rydding av byggeplass

✅ Hagearbeid og gartnertjenester

✅ Fasadevask

✅ Rengjøring og vask

✅ Nybygg-rengjøring

✅ Vedlikehold og små-reperasjoner

✅ Enkle håndverkstjenester

✅ Avfallshåndtering

✅ Kjøring av ved

✅ Snømåking

✅ Besøk og samvær

✅ Handling og følgetjenester

✅ Dødsbo

✅ Gravtilsyn og stell

2020 © Alle rettigheter er forbeholdt Hjelpeservice.

*Noen illustrasjoner er hentet fra: "https://www.flaticon.com/authors/freepik".*